„Reintegracja zawodowa i społeczna młodzieży w Klubach Wolna Strefa”


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach


Człowiek - najlepsza inwestycja

Opublikowano: 28.11.2012

Zapraszamy serdecznie na zajęcia w Klubach WS –uwaga- zajęcia są bezpłatne!!!

 

Program zajęć w Klubach Wolna Strefa – listopad 2012 r.

 

- Zajęcia dla kilku klubów :

- Zajęcia na basenie

- Zajęcia jazda konna

 

 

- Kielce, WS Krakowska :

- Zajęcia j. angielski

- Zajęcia plastyka

 

 

- WS Naruszewicza :

- Zajęcia j. migowy

- Zajęcia plastyka

- Zajęcia plastyka (2)

- Zajęcia taneczne

 

 

- WS Karczówkowska :

- Zajęcia j. angielski

- Zajęcia plastyka

- Zajęcia plastyka (2)

- Zajęcia plastyka (3)

- Zajęcia sport

 

 

- WS Jana Nowaka-Jeziorańskiego :

- Zajęcia j. angielski

- Zajęcia muzyczne

- Zajęcia muzyczne (2)

- Zajęcia sportowe

- Zajęcia plastyczne

- Zajęcia teatralne

- Zajęcia taneczne

- Zajęcia jazda konna

 

 

- MS Stok :

-Zajęcia plastyczne

-Zajęcia taneczne

 

 

- MS Oboźna :

- Zajęcia j. angielski

- Zajęcia muzyczne

- Zajęcia plastyczne

- Zajęcia plastyczne (2)

- Zajęcia taneczne

- Zajęcia sportowe

- Zajęcia teatralne

- Zajęcia na basenie

 

 

- WS Przededworze :

- Zajęcia muzyczne

- Zajęcia plastyczne

- Zajęcia taneczne

 

 

- WS Sędziejowice :

- Zajęcia sportowe

- Zajęcia taneczne

- Zajęcia plastyka

 

 

- WS Celiny :

- Zajęcia muzyczne

- Zajęcia plastyczne

- Zajęcia taneczne

 

 

- WS Grzymałków :

- Zajęcia muzyczne

- Zajęcia plastyczne

 

 

- WS Szyszczyce :

- Zajęcia j. angielski

- Zajęcia jazda konna

- Zajęcia muzyczne

- Zajęcia plastyczne

- Zajęcia taneczne

 

 

- WS Kostomłoty :

- Zajęcia j. angielski

- Zajęcia plastyczne

- Zajęcia sportowe

- Zajęcia teatralne

 

 

- WS Podłęże:

- Zajęcia j. angielski

- Zajęcia plastyczne

- Zajęcia socjoterapia

- Zajęcia sportowe

- Zajęcia taneczne

- Zajęcia teatralne

 

 

- WS Skrzelczyce :

- Zajęcia j. angielski

- Zajęcia muzyczne

- Zajęcia plastyczne

- Zajęcia socjoterapia

- Zajęcia taneczne

- Zajęcia sportowe

- Zajęcia jazda konna

 

 

- WS Pierzchnica :

- Zajęcia muzyczne

- Zajęcia plastyczne

- Zajęcia sportowe

- Zajęcia socjoterapia

- Zajęcia jazda konna

- Zajęcia taneczne