„Reintegracja zawodowa i społeczna młodzieży w Klubach Wolna Strefa”


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach


Człowiek - najlepsza inwestycja

Opublikowano: 28.07.2012

Zapraszamy serdecznie na zajęcia w Klubach WS –uwaga- zajęcia są bezpłatne!!!

 

Program zajęć w Klubach Wolna Strefa – sierpień 2012 r. - ciąg dalszy

 

- Kielce, WS Krakowska :

- Zajęcia j. angielski

- Zajęcia plastyka

 

 

- WS Naruszewicza :

- Zajęcia j. migowy

- Zajęcia plastyka

 

 

- WS Karczówkowska :

- Zajęcia plastyka

- Zajęcia sport

 

 

- WS Jana Nowaka-Jeziorańskiego :

- Zajęcia jazda konna

- Zajęcia muzyczne

- Zajęcia sportowe

- Zajęcia plastyczne

 

 

- MS Stok :

-Zajęcia plastyczne

 

 

- MS Oboźna :

- Zajęcia muzyczne

- Zajęcia plastyczne

 

 

- WS Sędziejowice :

- Zajęcia na basenie

 

 

- WS Grzymałków :

- Zajęcia plastyczne