„Reintegracja zawodowa i społeczna młodzieży w Klubach Wolna Strefa”


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach


Człowiek - najlepsza inwestycja

Opublikowano: 27.07.2012

Zapraszamy serdecznie na zajęcia w Klubach WS –uwaga- zajęcia są bezpłatne!!!

 

Program zajęć w Klubach Wolna Strefa – sierpień 2012 r.

 

- Kielce, WS ul. Naruszewicza 16 :

- Zajęcia plastyczne – prowadząca Wioleta Gosztyła

07, 08, 09, 10.08.2012 r. w godz. 12.00-15.00

 

- WS Grzymałków :

- Zajęcia plastyczne – prowadząca Joanna Ćwieluch- Iwan

01, 13, 20, 27.08.2012 r. w godz. 14.00-16.00

 

- Kielce, WS ul. Krakowska 17 :

- Zajęcia z języka angielskiego – prowadząca Milena Rdzonek

01, 03, 04, 13, 16, 18.08.2012 r. w godz. 10.00-12.00

- Zajęcia plastyczne – prowadząca Beata Saługa

02, 17, 21.08.2012 r. w godz. 10.00-13.00

 

- Kielce, WS ul. Karczówkowska 36 :

- Zajęcia plastyczne – prowadząca Justyna Lipczyńska

02, 07, 09, 22.08.2012 r. w godz. 10.30-12.30

- Zajęcia sportowe –( boisko Gimnazjum nr 1, ul. Zimna)  prowadzący Piotr Różalski

06.08.2012 r. w godz. 12.00-14.00

 

- Kielce, WS ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego :

- Zajęcia muzyczne – prowadzący Piotr Fuczyk

07.08.2012 r. w godz. 12.00-16.00

- Zajęcia sportowe – prowadzący Daniel Bernyś

06.08.2012 r. w godz. 11.00-14.00

09, 29.08.2012 r. w godz. 12.00-14.00

 

- Kielce, WS ul. Oboźna 5 :

- Zajęcia muzyczne – prowadzący Piotr Fuczyk

09.08.2012 r. w godz. 12.00-16.00

- Zajęcia plastyczne – prowadząca Elżbieta Majkowska

07, 14, 21, 23.08.2012 r. w godz. 13.00-15.00

 

 

- Kielce, WS ul. Na Stoku :

- Zajęcia sportowe – (boisko SP. nr 33, ul. Piłsudzkiego) – prowadzący Piotr Różalski

13.08.2012 r. w godz. 11.30-15.30

 

- WS Pierzchnica :

- Zajęcia sportowe – (Boisko Orlik)- prowadzący Piotr Różalski

20.08.2012 r. w godz. 11.00-13.00